..

สมัครสมาชิก


หมายเหตุ


1. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อบัญชีผู้ถอนเงินได้ทุกกรณี
2. ชื่อนามสกุล กับชื่อบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
3. ถ้าโอนเงินมาจาก บัญชี ผู้อื่น หรือ ไม่สามารถส่งหลักฐานได้ ทางทีมงาน ขอปฏิเสธการเติมเงิน เผื่อตรวจสอบ และอาจจะใช้เวลา ไม่เกิน 7 วัน ในการโอนเงินคืนบัญชีต้นทาง


ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสำคัญ (แก้ไขภายหลังไม่ได้)
***ข้อมูลนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง ชื่อบัญชี กับ เลขบัญชี ไม่ตรงกัน ไม่สามารถ ถอนเงินได้ทุกกรณี